Day

August 10, 2018
    (IUI) कृत्रिम बिजारोपण हे सध्या अस्तित्वात असलेल्या अनेक प्रजनन उपचारांपैकी एक आहे. ह्यामध्ये गर्भाशयात जास्तीत जास्त सक्षम शुक्रजंतू नेऊन सोडले जातात ज्याने गर्भधारणेची संभाव्यता वाढते . ह्याची प्रक्रिया काय आहे ? ह्या प्रक्रियेमध्ये स्त्रीला स्त्रीबीज तयार करण्यासाठी काही विशिष्ट औषधी दिले जातात. अंडे फुटण्याच्या वेळी पुरुषाचे शुक्रजंतू साफ करुन त्यातील शुक्रजंतूंची शक्ती वाढवून...
Read More

Samarth Hospital | IVF, Infertility Management andAssisted Reproduction Hospital

Our Hospital is located at the heart of the Aurangabad City in Maharashtra State. It has easy accessibility. It is Private Hospital run by Director Dr. Atish Ladda and head of infertility management Dr.Harshlata Ladda with their fully qualified and dedicated team. We help infertile couple to bring their dream of becoming a proud parents in reality.

Leave us your info & we will get back to you

Call Now
Directions