Category

Uncategorized
Dr. Harshlata Ladda Consultant Infertility specialist Samarth IVF Center Aurangabad वारंवार आय. व्ही. एफ. करुनही   आपयश का येते ? कुठलेही निःसंतान जोडपे ज्या वेळी टेस्ट ट्यूब बेबी किंवा आय. व्ही. एफ. चा निर्णय घेते, त्यावेळी त्यांच्या अपेक्षा खुप उंचावलेल्या असतात कारण जगात स्वतःचे मुलबाळ असण्या एवढे सुख कशातच नाही. परंतु ज्यावेळी आय. व्ही. एफ....
Read More
Why  I get repeated failure while doing IVF?   When a couple plans for an IVF , their expectations reaches at high level. Because getting a kid is the most  wealthy gift in the life of infertile couple. But when first cycle of IVF  fails , couple’s panic level and anxiety increases . As they...
Read More
आय व्हि एफ (IVF ) आणि आय यु आय ( IUI ) मधील फरक ……… वंध्यत्वावरील उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आणि सध्या खूप ज्यास्त प्रमाणात चर्चेत असणाऱ्या दोन उपचार पद्धती म्हणजे आय व्हि एफ आणि आय यु आय ह्या होय . दोन्हीही उपचार पद्धती प्रभावशाली आहेत आणि दोन्हीही उपचार पद्धतीने गर्भवती राहण्याची शक्यता वाढते, तरीही दोन्ही...
Read More
Dr.Harshlata Laddha MBBS, DGO,FRM Consultant Infertologist Samarth Hospital Aurangabad.   दुर्बिणी द्वारे तपासणी  म्हणजे नेमके काय? “ह्या तपासणी मध्ये नाभी च्या जागेवरून एक छोटीशी दुर्बीण टाकून आणि गरज भासल्यास आजून  दोन ते तीन छोटी पोर्ट टाकून ओटीपोटाच्या आतील भाग तपासाला जाऊ शकतो उदाहरणार्थ गर्भपिशवी , गर्भनलिका , अंडाशय वगैरे.”   वंध्यत्वा मध्ये दुर्बिणीची तपासणी केंव्हा...
Read More
  Dr.Harshlata Ladda Consultant infertility specialist Samarth Test Tube Baby Centre Aurangabad.   Infertility has been a global problem through the ages and even today it’s a major concern. It is a common myth, especially in India, that infertility is due to problems in women. With slow but increasing awareness, this myth is getting eradicated....
Read More
  Dr.Harshlata Ladda Consultant infertility specialist Samarth Test Tube Baby Centre Aurangabad आजही आपल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीत वंधत्व म्हणजेच महिले मध्ये दोष, आसा आव आणून पुरुष मंडळी डॉक्टर कडे जाण्याचे टाळतात . वंध्यत्वाला स्त्री जितकी जबाबदार असते तितकेच पुरुष देखील जबाबदार असतात .साधारणतः १०० वंधत्व असलेल्या जोडप्यांमध्ये ,३०% वंधत्वाला पुरुष जबाबदार असतात. परंतु सध्या वाढत जात...
Read More
  Many people get confused between IUI & IVF/ICSI. Some people think that , both are same procedures. Some try to figure out difference by reading but get confused by reading complicated medical terminologies . this article will help people to understand the difference between IUI & IFV/ICSI in a very simplified language . IUI...
Read More
    (IUI) कृत्रिम बिजारोपण हे सध्या अस्तित्वात असलेल्या अनेक प्रजनन उपचारांपैकी एक आहे. ह्यामध्ये गर्भाशयात जास्तीत जास्त सक्षम शुक्रजंतू नेऊन सोडले जातात ज्याने गर्भधारणेची संभाव्यता वाढते . ह्याची प्रक्रिया काय आहे ? ह्या प्रक्रियेमध्ये स्त्रीला स्त्रीबीज तयार करण्यासाठी काही विशिष्ट औषधी दिले जातात. अंडे फुटण्याच्या वेळी पुरुषाचे शुक्रजंतू साफ करुन त्यातील शुक्रजंतूंची शक्ती वाढवून...
Read More
Dr.Harshlata Ladda Consultant infertility specialist Samarth Test Tube Baby Centre Aurangabad Definition Unexplained infertility usually refers to a diagnosis (Or lack of diagnosis) made in couples in whom all the standard investigations such as test for ovulation, tubal patency and semen analysis are normal . Incidence –it is around 15 to 20 %. It does...
Read More

Samarth Hospital | IVF, Infertility Management andAssisted Reproduction Hospital

Our Hospital is located at the heart of the Aurangabad City in Maharashtra State. It has easy accessibility. It is Private Hospital run by Director Dr. Atish Ladda and head of infertility management Dr.Harshlata Ladda with their fully qualified and dedicated team. We help infertile couple to bring their dream of becoming a proud parents in reality.

Leave us your info & we will get back to you

Call Now
Directions