Male Infertility पुरुषांमधील वंधत्व in Marathi

 

Dr.Harshlata Ladda

Consultant infertility specialist

Samarth Test Tube Baby Centre

Aurangabad

आजही आपल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीत वंधत्व म्हणजेच महिले मध्ये दोष, आसा आव आणून पुरुष मंडळी डॉक्टर कडे जाण्याचे टाळतात . वंध्यत्वाला स्त्री जितकी जबाबदार असते तितकेच पुरुष देखील जबाबदार असतात .साधारणतः १०० वंधत्व असलेल्या जोडप्यांमध्ये ,३०% वंधत्वाला पुरुष जबाबदार असतात.
परंतु सध्या वाढत जात असलेल्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाद्वारे ,बरीच पुरुष मंडळी स्वतः तपासनीस पुढे याने असून ,स्वतःवर उपचार देखील करून घेत आहेत . पुरुष वंधत्व हे नक्कीच जगाने लक्ष्य देण्याची गरज असलेली समस्या आहे.
पुरुष वंधत्व बद्दल थोडक्यात आणि सध्या सरळ भाषेत समजावून घेऊ .
पुरुष वंध्यत्व म्हणजे नेमके काय ?
गर्भधारणा ही काही जोडप्यानं साठी एक सरळ,साधी आणि नैसरगिक प्रक्रिया आहे , परंतु सगळ्यांसाठी ती तशीच सरळ असेल असे नाही .काहीजनांसाठी ही एक अत्यंत क्लिष्ठ, गुंतागुंतीची आणि स्वप्नवत प्रक्रिया ठरू शकते .
” पुरुष्यामधील असलेल्या विविध दोषामुळे जर महिलेला गर्भधारणेस समस्या उदभवत असल्यास त्याला पुरुष वंध्यत्व म्हणतात .”
हे केंव्हा कळते ?
जेव्हा जोडप्यांच्या सर्व तपासण्या झाल्यानंतर पुरुष्यामधे दोष आढळून येतो व महिलेच्या सर्व तपासण्या ह्या सामान्य व परिणामानुसार असतात .
सर्वसाधारण पुरुष वंध्यत्त्वाचे प्रमाण किती असते?
अंदाजे ३०% वंध्यत्वाला पुरुष जबाबदार असतात . शुक्रजंतूंची संख्या कमी आसने किंवा त्यांची शक्ती कमी आसने ह्या सारख्या समस्या आसू शकतात . असे आढळून आले आहे कि २०% लोकांना थोड्या फार प्रमाणात का होईना शुक्रजंतूच्या शक्ती किंवा संख्येशी निगडित समस्या आसू शकते . बऱ्याच शास्त्रीय तपासणीत असे आढळून आले आहे कि १०० मधून एका व्यक्तीच्या विर्या मध्ये शुक्रजंतू आजिबात नसतात .
पुरुष वंध्यत्वाची साधारण लक्षणे काय आहेत ?
१) शरीर संबांधाची इच्छा कमी आसने { जननइंद्रिया वर काम करणाऱ्या हॉर्मोन च्या कमतरते मुळे असे घडू शकते }
२)अंडकोशावर सुजन किंवाअंडकोषात सतत होणारी वेदना .
३)लिंगातील ताठरते मध्ये कमीपणा म्हणजेच शिथिलता .
४)वीर्य पतन न होणे .
५)अंडकोष लहान व शिथिल आसने .
६) अंडकोष नसणे {जन्मतः नसणे किंवा काही कारणास्तव शस्त्रक्रिया करून काढून टाकलेले असल्यास }.
७)चेहेऱ्यावर दाढी व मिशी चे प्रमाण कमी आसने किंवा आजिबात नसणे .
८) शरीरावर केसांचे प्रमाण कमी वा आजिबात नसणे .

उपचार काय आहेत ?
सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आधी पुरुष वंध्यत्वाचे कारण शोधून काढल्यानंतर , स्वतः वरील उपचाराची तयारी दर्शवणे होय . वंध्यत्वाचे कारण कोणतेही असो, तुम्ही पालक बनु शकता हे स्वतःला समजून सांगणे फार गरजेचे आहे . वंध्यत्व निवारण तज्ञ , तुम्हाला ह्या बद्दल योग्य तो उपचार सुचवु शकतात . तुम्हाला ART म्हणजेच कृत्रिम गर्भधारणे मधील वेग वेगळ्या उपचाराविषयी समजाऊन सांगु शकतील. IUI , IVF, ICSI किंवा TESA-ICSI हा प्रकार देखील करता येऊ शकते .
अधिक माहिती साठी तुम्ही आमच्या वंध्यत्व निवारण तज्ञा सोबत संपर्क करू शकता .
.

1 Response
  1. संतोष सातपुते

    छान माहिती दिली थोडक्यात ….धन्यवाद

You cannot copy content of this page

Call Now
Directions
×